02838726101

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn Đăng kiểm
Dưới đây là bài viết hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới:

B1: Truy cập vào đường link sau:

  • Đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06v truy cập theo đường link sau:

https://dangkiem5006v-tt78.vnpt-invoice.com.vn/SearchInvByCusCode/Index/

  •    Không đăng kiểm tai trung tâm XCG số 50-06v thì nhập link tra cứu theo Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Ví dụ link hóa đơn một số Trung tâm:

Trung tâm 5004v:

https://dangkiem5004v-tt78.vnpt-invoice.com.vn/SearchInvByCusCode/Index/

Trung tâm 5005v:

https://dangkiem5005v-tt78.vnpt-invoice.com.vn/SearchInvByCusCode/Index/

Trung tâm 5003v:

https://dangkiem5003v-tt78.vnpt-invoice.com.vn/SearchInvByCusCode/Index/

Trung tâm 5007v:

https://dangkiem5007v-tt78.vnpt-invoice.com.vn/SearchInvByCusCode/Index/

Trung tâm 2903v:

https://dangkiem2903v-tt78.vnpt-invoice.com.vn/SearchInvByCusCode/Index/

Trung tâm 2904v:

https://dangkiem2904v-tt78.vnpt-invoice.com.vn/SearchInvByCusCode/Index/

…………………..

B2: Nhập các thông tin như sau:

null

  • Nhập mã khách hàng (): theo mã khách hàng trên Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
  • Mã xác thực () : dãy số trong ô.
  • Số hóa đơn () : là số thứ tự trong dãy số sê-ri của hóa đơn trên Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.:

Ví dụ: C22TAA-0000003 chỉ cần nhập số 3, C22TAA-000XXX chỉ cần nhập số. XXX.

B3: Sau đó bạn ấn vào ô : TÌM KIẾM

null

-Bạn ấn vào xem hoặc tải hóa đơn về.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.