02838726101

Mức phạt quá hạn Đăng kiểm
Đăng kiểm xe ô tô là một thủ tục cần thiết xác định xe có đủ điều kiện để lưu thông một cách an toàn hay không. Tuy nhiên nhiều người vì một số lí do mà để cho giấy đăng kiểm xe ô tô bị hết hạn, quá hạn. Vậy đối với các lỗi hết hạn, quá hạn đăng kiểm xe ô tô năm 2022 thì bị phạt như thế nào?

Trong bài viết dưới đây,  sẽ cung cấp cho độc giả các mức phạt khi hết hạn đăng kiểm theo quy định của Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH về Luật Giao thông đường bộ và Thông tư 16/2021/TT-BGTVT

1. Lỗi quá hạn đăng kiểm xe ô tô năm 2022

Theo quy định của Nghị định 123/2021/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 3tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Ngày ban hành 28-12-2021 Ngày có hiệu lực  01-01-2022 có hai mức phạt cho tài xế và chủ xe giao ôtô cho người khác điều khiển tùy thuộc vào thời gian quá hạn đăng kiểm của ôtô dưới 01 tháng hay từ 01 tháng trở lên.

Điều này có nghĩa là việc bạn là tài xế hay chủ xe hoặc vừa là tài xế vừa là chủ xe có thể ảnh hưởng đến mức phạt, hình phạt. Theo đó, Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định các mức phạt cụ thể như sau:

Đối với người điều khiển xe: 

Thời gian quá hạn đăng kiểm Phạt tiền  Hình phạt bổ sung (có thể)
Dưới 1 tháng 3-4 triệu đồng Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01-03 tháng
Trên 1 tháng 4-6 triệu đồng

Đối với chủ xe:

Thời gian quá hạn đăng kiểm Chủ xe là cá nhân Chủ xe là tổ chức
Dưới 1 tháng 4-6 triệu đồng 8-12 triệu đồng
Trên 1 tháng 6-8 triệu đồng 12-16 triệu đồng

Nếu chủ xe đồng thời là người điều khiển xe thì mức phạt tiền sẽ được áp dụng như đối với chủ xe và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 01-03 tháng

2. Quá hạn đăng kiểm bao lâu thì bị phạt

Thời hạn đăng kiểm đối với các loại xe ô tô được quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, nếu vượt quá thời hạn được quy định trong phụ lục này thì người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt theo các mức tại mục 1 của bài viết này.

Hết hạn đăng kiểm 01 ngày thì có bị phạt không?

Về thời gian quá hạn đăng kiểm, Nghị định 123/2021/NĐ-CP đưa ra 2 mốc thời gian: trên 01 tháng và dưới 01 tháng. Như vậy nghị định này không đưa ra mức tối thiểu thời gian hết hạn đăng kiểm bao nhiêu ngày thì mới bị phạt. Việc hết hạn đăng kiểm 01 ngày phù hợp với điều kiện hết hạn đăng kiểm dưới 01 tháng, do đó chiếu theo quy định của pháp luật, chủ xe hoặc người điều khiển xe nói trên có thể bị phạt tiền theo các mức phạt mà  đã cung cấp ở trên.

3. Hết hạn đăng kiểm có bị giữ xe không?

Điểm a Khoản 32 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện trong các trường hợp: Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền được phép tạm giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt.

Hình phạt tạm giữ phương tiện không áp dụng đối với lỗi hết hạn đăng kiểm, do đó theo quy định trên khi hết hạn đăng kiểm xe ô tô của cá nhân, tổ chức sẽ không bị giữ xe.

4. Xe hết hạn Đăng kiểm khi đi Đăng kiểm có bị phạt không?

  • khi phương tiện hết hạn Đăng kiểm đi Đăng kiểm thì cơ quan Đăng kiểm không phạt do lỗi quá hạn Đăng kiểm.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.