02838726101

Hơn 19.000 phương tiện cơi nới thành thùng được phát hiện qua đăng kiểm

19.407 phương tiện trượt kiểm định lần 1 do liên quan đến kích thước thùng hàng phải khắc phục đưa về đúng thiết kế.

Cục Đăng kiểm VN vừa có báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg về kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông.

hơn 19.000 phương tiện cơi nới thành thùng được phát hiện qua đăng kiểm

Cục Đăng kiểm VN thường xuyên chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm thực hiện nghiêm quy trình kiểm định, đặc biệt là kiểm soát kích thước thùng hàng

Theo Cục Đăng kiểm VN, trong năm vừa qua, Cục tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 32/CT TTg, tập trung thực hiện các biện pháp nhằm duy trì chất lượng kiểm định; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm thực hiện nghiêm quy trình kiểm định, đặc biệt là kiểm soát kích thước thùng hàng, cương quyết không cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho xe có kích thước thùng hàng sai quy định, góp phần kiểm soát tải trọng phương tiện.

Cùng với đó, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến kiểm soát tải trọng, kiểm soát kích thước thùng hàng.

“Qua thống kê từ 15/10/2021- 14/10/2022, số lượng phương tiện có kết quả kiểm định lần 1 không đạt liên quan đến kích thước thùng hàng phải khắc phục đưa về đúng thiết kế của nhà sản xuất để kiểm định lại là 19.407 phương tiện”, Cục Đăng kiểm VN cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.