02838726101

Từ ngày 1/10/2021, sẽ có thêm trường hợp ô tô bị cảnh báo đăng kiểm .Ngoài các trường hợp cảnh báo với xe vi phạm hành chính đã trễ hạn giải quyết tại Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì từ ngày 1/10/2021, trường hợp hay gặp là xe cơ giới bị phạt nguội tức là xe vi phạm giao thông qua hình ảnh thì sẽ có thêm 3 trường hợp ô tô bị cảnh báo đăng kiểm theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021:

Cụ thể như sau:

Từ ngày 1/10/2021, sẽ có thêm 3 trường hợp xe ô tô bị cảnh báo đăng kiểm - Ảnh 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.