02838726101

TIN TỨC

Mức phạt quá hạn Đăng kiểm

Đăng kiểm xe ô tô là một thủ tục cần thiết xác định xe có đủ điều kiện để lưu thông một cách an toàn hay không. Tuy nhiên nhiều người vì một số lí do mà để cho giấy đăng kiểm xe ô tô bị hết hạn, quá hạn. …

xem thêm....