02838726101

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Túi khí ô tô là gì và cấu tạo?

Túi khí là gì và sự quan trọng của túi khí Túi khí được hình thành và phát triển từ những năm 50, qua nhiều năm và nhiều sự cải tiến khắc phục những nhược điểm và hạn chế của túi khí thì đến năm 1971 chính thức được sử dụng. …

xem thêm....