Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V 

 Địa chỉ : 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM

Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm Đăng kiểm XCG số 50-06V:

1. Chức năng:

– Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V là đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, có chức năng tổ chức thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành;

– Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V là đơn vị hạch toán phụ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, có con dấu riêng, được mở  tài khoản tại ngân hàng.

2.Nhiệm vụ:

– Tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật & bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành.

– Tổ chức giám định trạng thái kỹ thuật xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo yêu cầu.

– Tổ chức thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, dụng cụ kiểm định. Đề nghị Cục Trưởng xem xét trang bị các thiết bị, dụng cụ kiểm định theo yêu cầu cơ giới hoá và hiện đại hóa công tác kiểm định.

– Tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật & bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

– Tham gia giám định tai nạn liên quan đến kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

– Tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo quy định của Bộ Tài chính.