02838726101

Đăng kiểm xử lý thế nào với ô tô bị “phạt nguội” từ 1/10?Theo quy định mới, xe vi phạm giao thông không nộp phạt sẽ bị đưa lên hệ thống cảnh báo đăng kiểm toàn quốc…

Cục Đăng kiểm VN cho biết, theo quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT (quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ 1/10/2021, thay thế Thông tư số 70/2015), các trường hợp xe vi phạm giao thông quá hạn nộp phạt sẽ bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm và cấp chứng nhận đăng kiểm với thời hạn hạn chế.

Đăng kiểm xử lý thế nào với ô tô bị “phạt nguội” từ 1/10? 1

Xe quá hạn nộp phạt vi phạm chỉ được cấp chứng nhận đăng kiểm 15 ngày/lần.

 

“Trường hợp phương tiện vi phạm giao thông quá thời hạn chưa giải quyết, khi có văn bản thông báo của cơ quan chức năng, Cục Đăng kiểm VN sẽ đưa phương tiện vào mục cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm. Khi xe đến đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm chỉ tiếp nhận kiểm định, nếu đạt quy chuẩn kỹ thuật chỉ cấp chứng nhận kiểm định thời hạn 15 ngày

Sau khi cơ quan chức năng thông báo đã giải quyết xong vi phạm, phương tiện được xóa cảnh báo để kiểm định bình thường”, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới thông tin.

Đơn vị này cũng cho biết, quy định mới nhằm hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm thực hiện Nghị định 100/2019 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Đại diện một số trung tâm đăng kiểm cho biết thêm, thời gian qua rất phổ biến các trường hợp xe ô tô bị ghi hình “phạt nguội” nhưng chủ xe không biết, khi đến đăng kiểm mới biết quá hạn nộp phạt. Trước đây, các trường hợp trên không được tiếp nhận đăng kiểm và khi có giấy tờ chứng minh đã giải quyết xong vi phạm mới được tiếp nhận kiểm định.

Tuy nhiên, theo Nghị định 100/2019, phương tiện được tiếp nhận đăng kiểm nhưng chỉ cấp chứng nhận kiểm định thời hạn 15 ngày và không hạn chế số lần kiểm định.

“Theo quy định mới, chủ phương tiện khi đến kiểm định được thông báo về tình trạng bị cảnh báo. Nếu chủ xe có nhu cầu, các đơn vị đăng kiểm sẽ tiếp nhận kiểm định nhưng chỉ cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định 15 ngày. Tuy vậy, chủ phương tiện vẫn phải nộp phí kiểm định theo mức chung. Nếu xe hết hạn phí sử dụng đường bộ phải mua ít nhất 15 ngày theo thời hạn đăng kiểm”, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc trung tâm đăng kiểm 29-27D nói.

Đại diện một số trung tâm đăng kiểm khác cho biết, hiện trên trang điện tử của Cục CSGT và Cục Đăng kiểm VN đều có mục tra cứu vi phạm, cảnh báo. Vì vậy, trước khi đi đăng kiểm, chủ xe nên tra cứu để tránh mất thời gian, chi phí nếu chẳng may xe bị vi phạm giao thông mà không biết.

Từ 1/10, trường hợp nào ô tô bị cảnh báo đăng kiểm?

Cục Đăng kiểm VN cho biết, từ 1/10/2021, việc quản lý hoạt động và thực hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới đường bộ tại các trung tâm đăng kiểm được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT (thay thế Thông tư số 70/2015).

Điểm mới đáng chú ý là có thêm một số trường hợp xe thuộc diện phải đưa vào mục cảnh báo trên hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến về kiểm định xe giới được dùng cho Cục Đăng kiểm VN và các đơn vị đăng kiểm, gồm: xe có khiếm khuyết kỹ thuật, xe vi phạm giao thông, xe thanh lý hồ sơ không phù hợp, xe tạm nhập tái xuất…

Từ 1/10, trường hợp nào ô tô bị cảnh báo đăng kiểm? 1

Các đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định về cảnh báo phương tiện 

Cụ thể, Cục Đăng kiểm VN sẽ thực hiện cảnh báo đối với xe cơ giới không phù hợp với thông tin hành chính, thông số kỹ thuật; các trường hợp xe được cơ quan chức năng thông báo vi phạm giao thông nhưng quá hạn không chấp hành giải quyết vi phạm theo quy định tại Nghị định số 100/2019 của Chính phủ.

Các trung tâm đăng kiểm đưa lên cảnh báo đối với xe đến kiểm định có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng kỹ thuật, không đạt quy chuẩn kỹ thuật và không được cấp chứng nhận đăng kiểm để các đơn vị đăng kiểm khác khi tiếp nhận kiểm định xe chú ý hơn khi kiểm định lần tiếp theo.

Các đơn vị đăng kiểm cũng phải đưa lên cảnh báo đối với trường hợp xe ô tô thanh lý khi đến bổ sung hồ sơ phương tiện nhưng nội dung hồ sơ không phù hợp với thực tế của xe. Trường hợp xe của các tổ chức được phép tạm nhập, tái xuất được cấp chứng nhận đăng kiểm quá thời hạn đăng ký xe, các đơn vị đăng kiểm gửi thông tin về Cục Đăng kiểm VN để đưa lên cảnh báo.

Lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm VN cho biết: “Quy định về cảnh báo, xóa cảnh báo phương tiện nhằm giúp cơ quan quản lý, đơn vị đăng kiểm quản lý tốt hơn đối với phương tiện và không làm phát sinh thủ tục hay chi phí”.

Cũng theo một số đơn vị đăng kiểm, trường hợp các cơ quan chức năng tại địa phương có văn bản đề nghị, trung tâm đăng kiểm cũng sẽ đưa lên mục cảnh báo đăng kiểm, như trường hợp xe không sang tên đổi chủ, xe liên quan đến vi phạm pháp luật hình sự…

   Theo một số trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, mục cảnh báo phương tiện trên hệ thống đăng kiểm chủ yếu dùng cho các đơn vị đăng kiểm. Tuy vậy, chủ phương tiện có thể truy cập vào trang điện tử của Cục Đăng kiểm VN để xem dữ liệu kiểm định phương tiện của mình. Trường hợp dữ liệu có kèm dòng thông báo vi phạm giao thông là đang nằm trong mục cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm. Trường hợp này, các trung tâm đăng kiểm chỉ được cấp chứng nhận đăng kiểm thời hạn 15 ngày/lần.

Quy định mới về quản lý hoạt động đăng kiểm?

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 16/2021 (quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thay thế Thông tư số 70/2015, có hiệu lực từ 1/10/2021), trong đó bổ sung thẩm quyền, trách nhiệm của Sở GTVT trong công tác quản lý hoạt động kiểm định so với hiện nay.

Quy định mới về quản lý hoạt động đăng kiểm? 1

Kiểm định xe tải tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

Cụ thể, Sở GTVT có các trách nhiệm: thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn; cung cấp, trao đổi thông tin, số liệu có liên quan đến công tác kiểm định xe cơ giới; xử lý sai phạm trong công tác đăng kiểm đối với lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở GTVT phối hợp với Cục Đăng kiểm VN thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm định xe cơ giới và thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền trên địa bàn địa phương.

Quy định trên là cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để Sở GTVT các địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực đăng kiểm. Hiện nay, Thông tư 70/2015 chỉ quy định: Giám đốc Sở GTVT có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Cục Đăng kiểm VN để thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác kiểm định xe cơ giới theo thẩm quyền trên địa bàn địa phương.

Hiện cả nước có 250 trung tâm, chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới, với 459 dây chuyền kiểm định đang hoạt động. Các trung tâm đăng kiểm đều được quản lý qua hệ thống giám sát camera truyền trực tuyến đến máy chủ Cục Đăng kiểm VN và qua hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu kiểm định trực tuyến.

Theo Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm VN, từ năm 2015, Cục Đăng kiểm VN ký kết quy chế phối hợp với Sở GTVT 63 địa phương trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

Qua đó, cùng phối hợp phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đăng kiểm; hoạt động đầu tư, phát triển trung tâm đăng kiểm; phòng ngừa, kiểm tra và xử lý vi phạm; việc thực nghĩa vụ tài chính và tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT của các đơn vị đăng kiểm tại địa phương.

Hướng dẫn tra cứu phạt nguội tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.