Danh sách các Trung tâm Đăng kiểm Đăklăk

Danh sách các Trung tâm Đăng kiểm Đăklăk

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4701D – Đăklăk

 • Địa chỉ: Km 4+500 – QL 14 – Tân An – Buôn Mê Thuột – Đăklăk
 • Điện thoại: 0262.3876239 Fax: 0262.3876601
 • Email: trungtamdangkiemxcg4701d@gmail.com
 • Giám đốc: Nguyễn Sĩ Tuấn – 0913.411.679
 • P. Giám đốc: Bùi Văn Trường – 0947.944.738
 • P. Giám đốc: Lê Đức Minh – 0908.807.880
 • P. Giám đốc: Nguyễn Công Nội – 0963.907.227

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4702D – Đăklăk

 • Địa chỉ: Km 12 – QL 14 – Thôn 7- Hoà Phú – Buôn Mê Thuột – Đăklăk
 • Điện thoại: 0262.3949999 Fax: 0262.3949578
 • Email: dangkiem4702d@gmail.com
 • P. Giám đốc phụ trách: Phạm Công Định – 0978.381.486
 • P. Giám đốc : Phan Hoài Nam – 0906.965.354

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4703D – Đăklăk

 • Địa chỉ: Thôn 9, xã Ea Đar, Eakar, Đắk lắk
 • Điện thoại: 0262.3822299 Fax: 0262.3822299
 • Email: ttdk4703d@gmail.com
 • Giám đốc: Trương Văn Minh – 0932.501.223

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4704D – Đăklăk

 • Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Định, P. Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk lắk
 • Điện thoại: 0262.3922222 Fax: 0262.3527888
 • Email: t4704d@gmail.com
 • Giám đốc: Nguyễn Xuân Định – 0915.287.802
 • P. Giám đốc: Lại Phú Hợp – 0903.563.599

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4705D – Đăklăk

 • Địa chỉ: Thôn Pơng Drang, Krông Buk, Đắk lắk
 • Điện thoại: 0262.3514514 Fax: 0262.3717273
 • Email; dangkiem4705d@gmail.com
 • P.Giám đốc phụ trách: Trần Quốc Mậu – 0983.902.077

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4706D – Đăklăk

 • Địa chỉ: Thôn Hòa Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 0846.523838
 • Email; ttdk4706d@gmail.com
 • Giám đốc: Lại Phú Hợp- 0903.563.599
Bài viết liên quan