02838726101

Danh sách các Trung tâm Đăng kiểm Hà Tĩnh
Công ty cổ phần đăng kiểm Hà Tĩnh – 3801D

Địa chỉ: Km 9 tránh Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3858603 Fax: 0239.3856501
Email: t3801s@gmail.com
Giám đốc: Võ Ngọc Sơn – 0903.452.009
P. Giám đốc: Trần Bình Tịnh – 0934.517.800
P. Giám đốc: Phạm Tuấn Anh – 0903.451.180
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3802D – Hà Tĩnh

Địa chỉ: km486+354 QL1A, phường Đậu Liêu, TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0239.3836888 Fax: 0239.3836888
Email: t3802d@gmail.com
P. Giám đốc phụ trách: Nguyễn Tiến Hùng – 0964.551.188
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3803D – Hà Tĩnh

Địa chỉ: phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0239.6268.228
P. Giám đốc: Phạm Tuấn Anh – 0903.451.180
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3804D – Hà Tĩnh

Địa chỉ: Xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.355.2888
Giám đốc phụ trách: Nguyễn Ngọc Trung – 0948.135.888
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3805D – Hà Tĩnh

Địa chỉ: Km821+810, đường Hồ Chí Minh, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3874567
Giám đốc: Phan Trọng Doãn – 0904.441.777


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.