Giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định cho tất cả xe ô tô từ 1/1/2022, thủ tục thế nào?

Từ 1/1 – 30/6/2021, xe ô tô khi kiểm định được giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, không phân biệt xe kinh doanh vận tải hay không.

Ngày 29/12, Phòng Tài chính, Cục Đăng kiểm VN cho biết, cơ quan này đang khẩn trương cập nhật chương trình quản lý thu phí sử dụng đường bộ, lệ phí kiểm định xe cơ giới để áp dụng theo Thông tư số 120/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Giảm 50% lệ phí kiểm định cho tất cả xe ô tô từ 1/1/2022, thủ tục thế nào?

Quầy trả kết quả và thu phí sử dụng đường bộ, lệ phí kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 29-02V

Theo thông tư trên, từ 1/1 – 30/6/2022, tiếp tục giảm 30% phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải khách và 10% đối với xe tải (mức giảm trên được áp dụng từ 10/8/2020).

Đồng thời, giảm 30% phí đường bộ đối với xe tập lái, xe sát hạch của của các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới đang lưu hành.

“Điểm mới của thông tư so với trước là giảm phí sử dụng đường bộ đối với xe tập lái, xe sát hạch; giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với tất cả các xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đăng kiểm lưu hành trong thời gian từ 1/1-30/6/2021. Chương trình quản lý phí, lệ phí của Cục Đăng kiểm VN tự động tính toán, cho ra kết quả giảm phí, lệ phí. Các trung tâm đăng kiểm chủ động thu phí, lệ phí theo mức được giảm, chủ xe không phải làm thêm thủ tục nào”, lãnh đạo Phòng Tài chính cho biết.

Về mức phí sử dụng đường bộ, biểu phí hiện chia thành 6 nhóm, với các mức phí cụ thể của từng nhóm xe: 130.000 – 180.000 – 270.000 – 390.000 – 590.000 – 720.000 đồng/tháng.

Với mức giảm 10-30% được tính toán theo biểu mức phí của từng nhóm xe, tương ứng giảm: 39.000-72.000 đồng/xe/tháng. Phương tiện được giảm phí đường bộ sẽ được bù trừ vào kỳ nộp phí đường bộ tiếp theo.

Về lệ phí cấp giấy chứng nhận hiện đăng kiểm hiện có 2 mức: 100.000 đồng/lần/xe đối với xe ô tô chở người từ 10 chỗ trở xuống (không bao gồm xe cứu thương) và 50.000 đồng/lần/xe đối với ô tô khác.

Với mức giảm 50%, các loại xe ô tô dân sự đi đăng kiểm trong thời gian từ 1/1 – 30/6/2022 chỉ còn phải nộp lệ phí 25.000 đồng/xe tải và 50.000 đồng/xe con.

Bài viết liên quan