Giấy tờ cần thiết khi đi kiểm định xe cơ giới

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày  ngày 12 tháng 08 năm 2021 của Bộ GTVT ” Quy định về kiểm định an toàn ký thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ ” có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 các giấy tờ cần thiết khi đi Đăng kiểm xe cơ giới như sau:

1. Xe cơ giới Kiểm định lần đầu lập hồ sơ phương tiện ( đối với xe  mới, xe tịch thu bán đấu giá.. lập hồ sơ ban đầu, xe mới, xe tịch thu bán đấu giá..)

Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực hiện trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:

 1. a) Xuất trình: giấy tờ về đăng ký xe (bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp) hoặc Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp của tổ chức tín dụng hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký;
 2. b) Nộp bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý);
 3. C) Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).
 4. d) Khai báo về việc kinh doanh vận tải vào Phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. ( chỉ áp dụng các xe kinh doanh vận tải)

2. Kiểm định định kỳ ( Giấy tờ cần thiết khi đi kiểm định xe đã qua sử dụng ):

Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp Các giấy tờ sau:

 • a)  Giấy đăng ký xe (bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp của tổ chức tín dụng hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký;

Ngoài ra:

 • b) đối với xe mới cải tạo thì nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo.

Ngoài các giấy tờ chính trên thì chủ phương tiện cần chuẩn bị:

– Khai báo về việc kinh doanh vận tải vào Phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.( chỉ áp dụng các xe kinh doanh vận tải)

– Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc ( đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình). 

Chú ý:

 • Trường hợp hay bị từ chối nhận hồ sơ mà chủ phương tiện cần biết đó là Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp của tổ chức tín dụng bị hết hiệu lực ( hết hạn giấy biên nhận thế chấp).
 • Trường hợp hay thiếu đó là Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình.
 • Để không mất thời gian của chủ phương tiện thì nên kiểm tra các giấy tờ mình có hợp lệ chưa khi đi Đăng kiểm nhé. 
 • Một số trường hợp hay bị từ chối Đăng kiểm : kích tại đây
 • Xe bi phạt nguội do lỗi vi phạm giao thông qua hình ảnh ( chỉ được kiểm định 15 ngày mất thời gian). do đó chủ phương tiện, lái xe nên tra cứu xe mình có bị phạt nguội trước khi đi đăng kiểm hay không.

– Tra cứu phạt nguội kích tại đây

Bài viết liên quan