Loại xe ô tô nào được nộp phí đường bộ ngắn hơn chu kỳ đăng kiểm?

Từ 1/10, các xe ô tô đăng kiểm lần đầu được lựa chọn cách nộp phí đường bộ thuận tiện nhất, bằng hoặc ngắn hơn chu kỳ đăng kiểm.

Xe ô tô dưới 9 chỗ đăng kiểm lần đầu có chu kỳ kiểm định 30 tháng, có thể lựa chọn nộp phí 12 tháng/lần

Xe ô tô dưới 9 chỗ đăng kiểm lần đầu có chu kỳ kiểm định 30 tháng, có thể lựa chọn nộp phí 12 tháng/lần

Lãnh đạo Phòng Tài chính, Cục Đăng kiểm VN cho biết, từ 1/10, việc quản lý, nộp, thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 293/2016).

Theo đó, đối tượng chịu phí là các xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự đã đăng ký, đăng kiểm để lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký, biển số, giấy chứng nhận kiểm định).

So với hiện nay, thông tư bổ sung quy định trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị đăng kiểm, bảo đảm việc thu và nộp đúng, đủ phí đường bộ vào ngân sách. Các đơn vị phải báo cáo quyết toán thu phí vào trước ngày 20/1 hàng năm.

Liên quan đến việc nộp phí, các trung tâm đăng kiểm cho biết, phí đường bộ được tính theo các mốc thời gian theo tháng, năm hoặc chu kỳ đăng kiểm của xe. Vì vậy, một số trường hợp chủ phương tiện có thể lựa chọn cách nộp phí phù hợp nhất, trong đó có thể nộp bằng hoặc ngắn hơn chu kỳ đăng kiểm.

Cụ thể, chỉ trường hợp xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm từ 1 năm trở xuống buộc phải nộp phí theo chu kỳ đăng kiểm. Còn lại xe có chu kỳ đăng kiểm dài hơn 12 tháng (30, 24 và 18 tháng), chủ xe có thể nộp phí 12 tháng/lần.

“Các xe có chu kỳ đăng kiểm dài hơn 12 tháng đều là xe đăng kiểm lần đầu để lưu hành. Trong đó, quy định mới từ 1/10/2021 bổ sung đối tượng xe ô tô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ đăng kiểm lần đầu có chu kỳ 24 tháng (tăng 6 tháng so với hiện nay). Các trường hợp này, phương tiện có thể nộp phí 12 tháng/lần, khi đến kỳ đăng kiểm nộp nốt số phí còn lại”, giám đốc một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội cho biết.

Bên cạnh đó, theo thông tư, trường hợp doanh nghiệp có nhiều xe và mức phí đường bộ phải nộp từ 30 triệu đồng/tháng trở lên được thực hiện nộp phí theo tháng/lần. Trước khi đến tháng tiếp theo, doanh nghiệp phải đến đơn vị đăng kiểm đã nộp trước đó để tiếp tục nộp phí cho lần kế tiếp.

Theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, có hiệu lực từ 1/10/2021). Phí sử dụng đường bộ được chia 8 nhóm, với mức phí được giữ nguyên như hiện nay: từ 130.000-1.430.000 đồng/tháng và từ 1.560.000 – 17.160.000 đồng/xe/năm, tùy theo từng loại xe.

Bài viết liên quan