Mức phạt quá hạn Đăng kiểm

Đăng kiểm xe ô tô là một thủ tục cần thiết xác định xe có đủ điều kiện để lưu thông một cách an toàn hay không. Tuy nhiên nhiều người vì một số lí do mà để cho giấy đăng kiểm xe ô tô bị hết hạn, quá hạn. Hãy cùng tìm hiểu về mức phạt quá hạn kiểm định qua bài viết dưới đây nhé!

Mức phạt quá hạn kiểm định như thế nào? [Cập nhật 2022]

1. Cơ sở pháp lý lỗi quá hạn kiểm định

  • Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH về Luật Giao thông đường bộ
  • Nghị định 123/2021/NĐ-CP
  • Thông tư 16/2021/TT-BGTVT

2. Lỗi quá hạn kiểm định xe ô tô năm 2022

Theo quy định của Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hai mức phạt cho tài xế và chủ xe giao ôtô cho người khác điều khiển tùy thuộc vào thời gian quá hạn đăng kiểm của ôtô dưới 01 tháng hay từ 01 tháng trở lên.

Điều này có nghĩa là việc bạn là tài xế hay chủ xe hoặc vừa là tài xế vừa là chủ xe có thể ảnh hưởng đến mức phạt, hình phạt. Theo đó, Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định các mức phạt cụ thể như sau:

Đối với người điều khiển xe: 

Thời gian quá hạn đăng kiểm Phạt tiền  Hình phạt bổ sung (có thể)
Dưới 1 tháng 3-4 triệu đồng Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01-03 tháng
Trên 1 tháng 4-6 triệu đồng

Đối với chủ xe:

Thời gian quá hạn đăng kiểm Chủ xe là cá nhân Chủ xe là tổ chức
Dưới 1 tháng 4-6 triệu đồng 8-12 triệu đồng
Trên 1 tháng 6-8 triệu đồng 12-16 triệu đồng

Nếu chủ xe đồng thời là người điều khiển xe thì mức phạt tiền sẽ được áp dụng như đối với chủ xe và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 01-03 tháng

3. Quá hạn kiểm định bao lâu thì bị phạt

Thời hạn đăng kiểm đối với các loại xe ô tô được quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, nếu vượt quá thời hạn được quy định trong phụ lục này thì người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt theo các mức tại mục 1 của bài viết này.

3.1 Hết hạn kiểm định 01 ngày thì có bị phạt không?

Về thời gian quá hạn đăng kiểm, Nghị định 123/2021/NĐ-CP đưa ra 2 mốc thời gian: trên 01 tháng và dưới 01 tháng. Như vậy nghị định này không đưa ra mức tối thiểu thời gian hết hạn đăng kiểm bao nhiêu ngày thì mới bị phạt. Việc hết hạn đăng kiểm 01 ngày phù hợp với điều kiện hết hạn đăng kiểm dưới 01 tháng, do đó chiếu theo quy định của pháp luật, chủ xe hoặc người điều khiển xe nói trên có thể bị phạt tiền theo các mức phạt mà ACC đã cung cấp ở trên.

Đó là về mặt “lý”, còn xét về mặt “tình” thì nếu các bạn có lý do chính đáng, phù hợp thì có thể được châm chước và chỉ bị nhắc nhở thay vì phạt tiền đối với lỗi hết hạn đăng kiểm 01 ngày.

3.2 Hết hạn kiểm định dưới 01 tháng phạt thế nào? 

Theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP,  với những trường hợp xe ô tô hết hạn đăng kiểm dưới 01 tháng mà vẫn tham gia giao thông thì người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Ngoài bị xử phạt hành chính ra, tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng.

3.3 Hết hạn kiểm định trên 01 tháng phạt thế nào? 

Với lỗi hết kiểm định trên 1 tháng thì cũng tính như lỗi không có đăng kiểm. Mức phạt như sau: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, ngoài ra sẽ bị tước bằng từ 1 tháng đến 3 tháng đối với người lái xe.

Xử phạt với lỗi đưa xe đã hết hạn đăng kiểm từ 01 tháng trở lên tham gia giao thông. Mức phạt cụ thể như sau:

+ Tạm giữ phương tiện 7 ngày;

+ Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng do là chủ phương tiện.

3.4 Chậm kiểm định xe ô tô có bị phạt không ?

Với các loại xe ô tô quá hạn đăng kiểm dưới 01 tháng thì chủ xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức.

Trường hợp quá hạn đăng kiểm trên 01 tháng, mức phạt đối với chủ xe là từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức.

4. Câu hỏi liên quan

Hết hạn kiểm định có bị giữ xe không?

Điểm a Khoản 32 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện trong các trường hợp: Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền được phép tạm giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt.

Hình phạt tạm giữ phương tiện không áp dụng đối với lỗi hết hạn đăng kiểm, do đó theo quy định trên khi hết hạn đăng kiểm xe ô tô của cá nhân, tổ chức sẽ không bị giữ xe.

Trên đây là một số thông tin chi tiết về hết hạn kiểm định . Hy vọng với những thông tin đã cung cấp sẽ giúp bạn hiểu thêm về vấn đề trên.

Bài viết liên quan