02838726101

Thủ tục sang tên đổi biển xe ô tô

Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô cũ, xe hơi đã qua sử dụng được chia thành hai trường hợp: sang tên xe ô tô cùng tỉnh và khác tỉnh cần các thủ tục như sau:
I/ Thủ tục sang tên xe ô tô cùng tỉnh:

Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô cùng tỉnh được thực hiện qua các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Làm và công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô

 

Bước 1: Làm hợp đồng mua bán xe ô tô và công chứng
Bước 1: Làm hợp đồng mua bán xe ô tô và công chứng

Đầu tiên, bên bán và bên mua sẽ thỏa thuận và làm hợp đồng mua bán xe ô tô, ký kết sau đó mang hợp đồng ra phòng công chứng để xác thực. Bản hợp đồng sẽ được sao chép ra làm 3 bản, mỗi bên giữ một bản.

Bước 2: Nộp lệ phí trước bạ

Sau khi công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô, chủ xe cần chuẩn bị thêm giấy tờ xe và mang các loại giấy tờ này đến Chi cục thuế địa phương nơi bạn sinh sống để nộp lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ bằng 2% giá trị xe tại thời điểm bán.

 

Bước 2: Nộp lệ phí trước bạ
Bước 2: Nộp lệ phí trước bạ

Giá trị xe tại thời điểm được bán lại, sang tên được tính như sau:

Xe ô tô mới mua: 100%

Xe ô tô sử dụng được 1 năm: 90%

Xe ô tô sử dụng được 1 – 3 năm: 70%

Xe ô tô sử dụng được 3 – 6 năm: 50%

Xe ô tô sử dụng được 6 – 10 năm: 30%

Xe ô tô sử dụng trên 10 năm: 20%

Lưu ý: Tỉ số phần trăm được tính theo giá xe lúc mới mua, không phải giá trị xe được nêu trong hợp đồng.

Bước 3: Sang tên, đổi chủ xe ô tô 

 

Bước 3: Sang tên, đổi chủ xe ô tô 

 

Đây là bước cuối cùng trong thủ tục sang tên đổi xe ô tô cùng tỉnh. Đầu tiên, chủ xe cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đăng ký xe

 • Giấy khai đăng ký xe
 • Chứng minh hoặc căn cước công dân hoặc hộ khẩu
 • Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng xe ô tô (đã công chứng)
 • Chứng từ nộp lệ phí trước bạ
 • Giấy khai sang tên, di chuyển xe

Sau khi xem xét hồ sơ, phòng cảnh sát giao thông sẽ gửi giấy hẹn chủ xe lên nhận giấy chứng nhận đăng ký xe mới, biển số xe vẫn được giữ nguyên (đối với biển 5 số).

Việc đăng kiểm và làm lại sổ đăng kiểm có thể đợi đến thời hạn được ghi trong sổ đăng kiểm cũ.

Bước 3: Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký xe mới, chủ xe mới tiến hành mang xe đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới  để kiểm định ATKT&BVMT để được cáp giấy Chứng nhận ATKT&BVMT mới ( Nếu có nhu cầu)

Theo quy định hiện hành, phương tiện khi chuyển vùng chỉ phải làm thủ tục chuyển vùng đăng ký, đổi biển số xe theo mã của địa phương chuyển đến (thủ tục làm tại cơ quan cấp đăng ký), còn không phải thực hiện thủ tục liên quan hồ sơ đăng kiểm. Phương tiện không phải đăng kiểm lại và được tham gia giao thông theo thời hạn trên giấy chứng nhận, tem kiểm định đã được cấp trước đó.

“Sau khi chuyển vùng đăng ký, khi xe đến đăng kiểm lần tiếp theo tại bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào trên toàn quốc, đơn vị tiếp nhận đăng kiểm có trách nhiệm cập nhật các thông tin mới về phương tiện (biển số xe, chủ phương tiện…) và gửi về trung tâm cấp đăng kiểm lần đầu để cập nhật vào hồ sơ gốc.

Như vậy lái xe chủ phương tiện đã hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô.
II/Thủ tục sang tên xe ô tô khác tỉnh 

Thủ tục sang tên xe ô tô khác tỉnh thì phức tạp hơn một chút do phải rút hồ sơ gốc của xe để chuyển sang phòng cảnh sát giao thông của một tỉnh khác để dễ quản lý phương tiện. Cụ thể thủ tục sang tên xe ô tô như sau:

Bước 1: Làm hợp đồng và công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô

 

Bước 1: Lập và công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô
Bước 1: Lập và công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô

Bước đầu tiên trong thủ tục sang tên xe ô tô là làm hợp đồng và công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô. Hai bên bán và bên mua sẽ thỏa thuận giá cả, khuyến mãi, ưu đãi và nếu cả hai bên đều đồng ý thì sẽ tiến hành làm hợp đồng mua bán xe ô tô và mang đi công chứng để xác thực (phí công chứng sẽ được tính dựa theo % giá xe được bán trong hợp đồng).

Hợp đồng công chứng mua bán xe ô tô sẽ được sao chép ra thành 3 bản mỗi bên giữ một bản. Bước này xem như việc mua bán xe ô tô đã hoàn tất.

Bước 2: Nộp lệ phí trước bạ

 

Bước 2: Nộp lệ phí trước bạ

Nộp lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế là bước tiếp theo trong thủ tục sang tên xe ô tô khác tỉnh. Sau khi công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô, bạn mang giấy tờ đến cơ quan thuế địa phương nơi bạn sinh sống để thực hiện nộp lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ sẽ được tính theo 2% giá trị xe ở thời điểm hiện tại.

Giá trị xe tại thời điểm được bán lại, sang tên được tính như sau:

Xe ô tô mới mua: 100%

 • Xe ô tô sử dụng được 1 năm: 90%
 • Xe ô tô sử dụng được 1 – 3 năm: 70%
 • Xe ô tô sử dụng được 3 – 6 năm: 50%
 • Xe ô tô sử dụng được 6 – 10 năm: 30%
 • Xe ô tô sử dụng trên 10 năm: 20%

Lưu ý: Tỉ số phần trăm được tính theo giá xe lúc mới mua, không phải giá trị xe được nêu trong hợp đồng. 

Bước 3: Rút hồ sơ gốc của xe

 

Bước 3: Rút hồ sơ gốc của xe

Bước tiếp theo trong thủ tục sang tên xe ô tô khác tỉnh là rút hồ sơ gốc của xe. Tuy nhiên, bước này được chia thành 3 bước nhỏ như sau:

Chuẩn bị giấy tờ để rút hồ sơ gốc của xe

Chủ xe ô tô muốn rút hồ sơ gốc của xe tại phòng CSGT nơi đã đăng ký trước đó cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

Giấy khai sang tên, di chuyển xe (theo mẫu có sẵn)

 • Giấy chứng nhận đăng ký xe
 • Giấy chứng nhận biển số xe
 • Hợp đồng mua bán xe ô tô đã được công chứng
 • Chứng minh hoặc căn cước công dân
 • Chứng từ đã nộp lệ phí trước bạ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, chúng ta sẽ nộp lên cơ quan có thẩm quyền là phòng cảnh sát giao thông.

Nhận lại hồ sơ gốc của xe 

Sau khi đã nộp đầy đủ giấy tờ, chứng từ và các giấy tờ liên quan, chủ xe căn cứ vào giấy hẹn để lên rút lại hồ sơ gốc của xe.

Bước 4: Nộp hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký xe mới

 

Bước 4: Nộp hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký xe mới
Bước 4: Nộp hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký xe mới

Sau khi hoàn tất các bước trên thì thủ tục sang tên xe ô tô cơ bản cũng đã hoàn thành. Bước tiếp theo, bạn mang tất cả giấy tờ trên đến phòng cảnh sát giao thông tại địa phương, nơi mình sinh sống để sang tên xe ô tô, ngoài các giấy tờ trên, khi đi bạn cần mang thêm các loại giấy tờ sau:

 • Chứng minh hoặc căn cước công dân
 • Sổ hộ khẩu của bên bán và bên mua

Sau khi nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền, bạn sẽ nhận được giấy hẹn lên nhận lại giấy chứng nhận đăng ký xe mới, thủ tục đến đây xem như hoàn tất.

Bước 5: Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký xe mới, chủ xe mới tiến hành mang xe đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới  để kiểm định ATKT&BVMT để được cáp giấy Chứng nhận ATKT&BVMT mới ( Nếu có nhu cầu)

Theo quy định hiện hành, phương tiện khi chuyển vùng chỉ phải làm thủ tục chuyển vùng đăng ký, đổi biển số xe theo mã của địa phương chuyển đến (thủ tục làm tại cơ quan cấp đăng ký), còn không phải thực hiện thủ tục liên quan hồ sơ đăng kiểm. Phương tiện không phải đăng kiểm lại và được tham gia giao thông theo thời hạn trên giấy chứng nhận, tem kiểm định đã được cấp trước đó.

“Sau khi chuyển vùng đăng ký, khi xe đến đăng kiểm lần tiếp theo tại bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào trên toàn quốc, đơn vị tiếp nhận đăng kiểm có trách nhiệm cập nhật các thông tin mới về phương tiện (biển số xe, chủ phương tiện…) và gửi về trung tâm cấp đăng kiểm lần đầu để cập nhật vào hồ sơ gốc.

Như vậy lái xe chủ phương tiện đã hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.