Xe ô tô bị phạt nguội phải làm sao?

Khi bị phạt nguội nhiều chủ phương tiện lái xe không biết cách nào để nộp phạt nguôi. sau đây là bài viết khi bị phạt nguội có thể đến các địa điểm sau để nộp phạt.

Chủ phương tiện lái xe có thể tra cứu phạt nguội tại đây

Khi bị phạt nguội thì nộp phạt nguội ở đâu? 

Căn cứ Điều 10 Nghị định 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP, người bị phạt nguội có thể đến các địa điểm sau để nộp phạt:

– Tại Kho bạc nhà nước: Có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt.

– Nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt được ghi trong quyết định xử phạt.

– Nộp phạt thông qua hệ thống dịch vụ bưu điện: Người vi phạm đăng ký với cơ quan Công an giao thông bằng cách ghi và ký vào mặt sau tờ biên bản vi phạm.

– Nộp phạt trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia: dichvucong.gov.vn.

Lưu ý: Người vi phạm phải liên hệ để được gửi quyết định xử phạt nếu ở xa hoặc đến nơi bị xử phạt để lấy quyết định xử phạt rồi sau đó mới thực hiện được việc nộp phạt.

( Khi đi Đăng kiểm xe bạn bị phạt nguội thì đưa Quyết Định xử phạt vi phạm và Chứng nhận đã nộp tiền do lỗi vi phạm giao thông qua hình ảnh để được đăng kiểm vào xóa bỏ lỗi trên hệ thống Cảnh báo trên hệ thống Cục Đăng kiểm Việt Nam)

Không nộp phạt nguội có sao không?

Hiện nay, rất nhiều trường hợp được gửi thông báo phạt nguội nhưng số lượng người chấp hành nộp phạt theo quy định còn rất ít. Vậy trường hợp người dân cố tình chây ì không đi nộp phạt có sao không?

Theo khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định; trường hợp ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Nếu không nộp phạt nguội đúng hạn, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp (khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Đặc biệt, trường hợp ô tô vi phạm giao thông không nộp phạt nguội đúng thời hạn còn có thể bị cảnh báo trên hệ thống Cục đăng kiểm Việt nam những trường hợp này thì phương tiện của bạn chỉ được kiểm định 15 ngày để bạn đi hoàn thành thủ tục nộp phạt rồi mới kiểm định được.

Chính vì những lý do trên, người vi phạm nên đến nộp phạt đúng theo thông báo để không bị xử lý và phải nộp thêm tiền phạt, mất thời gian

Bài viết liên quan