02838726101

Danh sách các Trung tâm Đăng kiểm Bình Định
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7701S – Bình Định

Địa chỉ: 71 Tây Sơn – Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại: 0256.3846761 Fax: 0256.3846761
Email: ttdk7701s@gmail.com
Giám đốc: Phạm Đại Lâm – 0914.004.315
P. Giám đốc: Phạm Tấn Vương – 0935.654.444
P. Giám đốc: Huỳnh Minh Hậu – 0907.963.374
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7702S – Bình Định

Địa chỉ: QLộ 1A – Thôn Vạn Lương – Mỹ Châu – Phú Mỹ – Bình Định
Điện thoại: 0256.3858501 Fax: 0256.3858579
Email: ttdk7701s@gmail.com
Giám đốc: Phạm Đại Lâm – 0914.004.315
P. Giám đốc: Phạm Tấn Vương – 0935.654.444
P. Giám đốc: Huỳnh Minh Hậu – 0907.963.374
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7703D – Bình Định

Địa chỉ: Khu vực Liên Trực, p. Bình Định, Tx. An Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 081.899.3799
Email: tramdangkiem7703d@gmail.com
P. Giám đốc phụ trách: Phạm Hữu Phước – 0978.637.384
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7704D – Bình Định

Địa chỉ: LôA1.01 (khu A), khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.366.6999
Giám đốc: Nguyễn Vũ Ka – 0913.417.006
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7705D – Bình Định

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hoài Tân, khu phố Giao hội 1, phường Hoài Tân, Tx. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.222.7777
P. Giám đốc: Lê Thành Xuân – 0932.156.214
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7706D – Bình Định

Địa chỉ: Tổ 23, KV3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0836.022277
Giám đốc: Nguyễn Đình Phương – 0931.907.176
P. Giám đốc: Nguyễn Đình Hồng Nhân – 0905.872.985


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.