Phí và Lệ phí kiểm định xe cơ giới

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đang lưu hành

  1. Mức phí cơ bản

Biểu 1

Đơn vị tính: 1000 đồng/xe

TT Loại  xe cơ giới Mức phí
1 Xe ô tô tải, đoàn xe ô tô (xe ô tô đầu kéo + sơ mi rơ moóc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng 570
2 Xe ô tô tải, đoàn xe ô tô (xe ô tô đầu kéo + sơ mi rơ moóc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo 360
3 Xe ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn 330
4 Xe ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn 290
5 Máy kéo bông sen, công nông và các loại phương tiện vận chuyển tương tự 190
6 Rơ moóc, sơ mi rơ moóc 190
7 Xe ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt 360
8 Xe ô tô khách từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) 330
9 Xe ô tô khách từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe) 290
10 Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương 250
  1. Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sữa chữa để kiểm định lại những hạng mục không đạt tiêu chuẩn. Các lần kiểm định tiếp theo được thu phí như sau:
  2. a) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành trong 01 ngày (theo giờ làm việc) với số lần kiểm định lại không quá 02 lần thì không thu. Những xe kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức phí quy định tại Biểu 1. Những xe kiểm định vào buổi chiều không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật nếu kiểm định lại trước khi kết thúc giờ làm việc buổi sáng ngày hôm sau thì được tính như kiểm định trong 01 ngày.
  3. b) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức phí quy định tại Biểu 1.
  4. c) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau thời hạn 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) được tính như kiểm định lần đầu.
  5. Kiểm định xe cơ giới để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tạm thời (có thời hạn không quá 15 ngày) thu bằng 100% phí quy định tại Biểu 1.
  6. Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức phí thỏa thuận nhưng không vượt quá 3 lần mức phí quy định tại Biểu 1.

MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ATKT và BVMT

theo Thông tư số 36/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC áp dụng ngày 01/08/2022 

STT NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU MỨC THU
1
– Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho: xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng (bao gồm cả xe cải tạo); xe bốn bánh có gắn động cơ; xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
40.000 đồng/giấy
2  

Ôtô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương)

90.000 đồng/giấy

90.000 đồng/giấy
     

Phí kiểm định cần phải đóng = Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đang lưu hành + Lệ phí cấp giấy chứng nhận ATKT và BVMT

LỆ PHÍ ĐĂNG KIỂM CẦN PHẢI ĐÓNG ỨNG VỚI MỖI LOẠI PHƯƠNG TIỆN NHƯ SAU

STT Loại phương tiện Phí kiểm định xe cơ giới Lệ phí cấp chứng nhận Tổng tiền
1 Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng 570.000 40.000 610.000
2 Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo 360.000 40.000 400.000
3 Ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn 330.000 40.000 370.000
4 Ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn 290.000 40.000 330.000
5 Máy kéo bông sen, công nông và các loại vận chuyển tương tự 190.000 40.000 230.000
6 Rơ moóc và sơ mi rơ moóc 190.000 40.000 230.000
7 Ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt 360.000 40.000 400.000
8 Ô tô khách từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) 330.000 40.000 370.000
9 Ô tô khách từ 10 đến 24 ghế (kể cả lái xe) 290.000 40.000 330.000
10 Ô tô dưới 10 chỗ 250.000 90.000 340.000
11 Ô tô cứu thương 250.000 40.000 290.000
         

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong cải tạo

Mức phí cơ bản

Biểu 3a

Đơn vị tính: 1.000 đồng/mẫu

Số TT Nội dung thẩm định thiết kế Mức phí
1 Thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo 300
2 Soát xét hồ sơ cho phép nghiệm thu xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo tiếp theo 150

Biểu 3b

Đơn vị tính: 1.000 đồng/xe

Số TT Nội dung nghiệm thu cải tạo Mức phí
1 Thay đổi tính chất sử dụng của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (thay đổi công dụng nguyên thuỷ của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng) 910
2 Thay đổi hệ thống, tổng thành xe cơ giới, xe máy chuyên dùng 560

Mức thu phí tại Thông tư này đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới, thiết bị, xe máy chuyên dùng.

(theo quy định tại Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải)….

Khi đi Đăng kiểm chủ phương tiện, lái xe có thể tìm hiểu thêm các thông tin sau

1. Phí và lệ phí Đăng kiểm

2. Phí sử dụng đường bộ

3. Chu kỳ Đăng kiểm xe cơ giới ( Xe Đăng kiểm được mấy tháng)

4. Hồ sơ, giấy tờ cần khi Đăng kiểm

5. Địa chỉ các trung tâm Đăng kiểm cả nước

6. Mức phạt khi phương tiện quá hạn Đăng kiểm.

Tra cứu phạt nguội( lỗi vi phạm giao thông qua hình ảnh).

Bài viết liên quan