02838726101

Thủ tục Đăng kiểm
 Thủ tục đăng kiểm này sẽ gồm các bước sau:

  1. Nộp hồ sơ đăng kiểm.
  2. Đưa xe vào dây chuyền kiểm định.
  3. Đóng phí sử dụng đường bộ.
  4. Dán tem giấy Kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường  mới.

Khi đăng kiểm ô tô thì tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ, đưa xe đến trung tâm Đăng kiểm và nộp Phí kiểm định với phí đường bộ. Với mỗi loại xe thì chu kỳ kiểm định và mức phí phải nộp sẽ khác nhau.do đó tổ chức, cá nhân nên hiểu biết những vấn đề sau:

Khi đi Đăng kiểm thì chủ phương tiện, lái xe nên tìm hiểu những thông tin sau ( kích theo link dưới để xem các thông tin cần biết)

Dưới đây là thủ tục đăng kiểm tại trung tâm Đăng kiểm 50-06V như sau:

B1: Đưa xe tới Trung tâm vào nộp hồ sơ vào cửa số 1: hồ sơ bao gồm : kích tại đây để xem

sau đó chủ phương tiện đóng lệ phí kiểm định tiếp theo là nhận được biên nhận hồ sơ.

B2: Đưa xe vào dây chuyền kiểm định: tại đây các Đăng kiểm viên sẽ kiểm tra các hạng mục theo thông tư 16/2021/TT-BGTVT. khi kết thúc quy trình kiểm tra nếu:

  1. Xe đạt:  chủ phương tiện, lái xe làm theo các bước sau:

– Đăng kiềm viên ký xác nhận chu kỳ kiểm định vào biên nhận hồ sơ cuối dây chuyền kiểm định.

B3: Ra xe chờ dán tem, nhận lại hồ sơ và ra về.

2. xe không đạt:

  • chủ phương tiện, lái xe nhận được giấy thông báo không đạt phải đưa xe đi khắc phục sữa chữa các lỗi không đạt.
  • sau khi khắc phục xong nộp giấy thông báo không đạt cửa số 1 đưa xe vào dây chuyền kiểm định lại các lỗi không đạt. nếu xe đạt ( chủ phương tiện, lái xe quay lại mục 1 làm theo các bước tiếp theo), nếu không đạt thì phải đưa xe đi khắc phục sữa chữa tiếp.

” Để phương tiện được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đề nghị chủ phương tiện phải bảo dưỡng sữa chữa xe thường xuyên, trước khi đi Đăng kiểm nên kiểm tra xe một cách kỹ lưỡng. Chủ phương tiện, lái xe không nên tự ý thay đổi hình dáng kích thước, thay đổi các hệ thống, tổng thành của xe….”Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.