02838726101

Hướng dẫn kẻ biểu trưng, thông tin

HƯỚNG DẪN KẺ BIỂU TRƯNG, THÔNG TIN

Biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe; biển số ở thành sau và hai bên thành xe được kẻ bằng sơn hoặc dán bằng băng dính màu (decal ni lông) đảm bảo chắc chắn không bị bong tróc. Nội dung biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe được quy định đối với từng loại phương tiện như sau:

xem thêm....